Η πλατφόρμα 4Schools προσφέρει στη διοίκηση του σχολείου, τη γραμματεία και όλους τους εκπαιδευτικούς το περιβάλλον εργασίας και τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σημερινού ψηφιακού σχολείου, στις προσδοκίες των μαθητών, των γονέων και των κηδεμόνων τους και κυρίως να οργανώσουν τη μαθησιακή διαδικασία με τον πλέον σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο. 

 

Οι γονείς και οι μαθητές του σχολείου μας, έχουν τον δικό τους διαδικτυακό χώρο για να ανατρέχουν σε ότι τους αφορά καθώς και να επικοινωνούν με τη διοίκηση του εκπαιδευτηρίου, την γραμματεία και τους εκπαιδευτικούς άμεσα & γρήγορα.

 

Επιπλέον, γονείς και μαθητές μπορούν να ενημερώνονται για τα σχόλια που σημείωσε η δασκάλα του κάθε μαθητή, για τις αξιολογήσεις του, για τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί αλλά και για τις βαθμολογίες και τις απουσίες του.