Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα 4Schools, που μας προσφέρει τον πλήρη έλεγχο του εκπαιδευτηρίου καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες από την παρακολούθηση των μαθητών μέχρι την επικοινωνία με τους γονείς και την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών.

 

Παρέχει στο σχολείο μας, τη γραμματεία και όλους τους εκπαιδευτικούς το περιβάλλον εργασίας και τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής και να οργανώσουν τη μαθησιακή διαδικασία με τον πιο σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο.

 

Οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 4Schools από το σπίτι ή το γραφείο τους, για να ελέγξουν και να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.

 

Οι μαθητές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, για να ενισχύσουν δημιουργικά τη διαδικασία της μάθησης, έχοντας πρόσβαση εκπαιδευτικό υλικό αλλά και σε προσωπικά εκπαιδευτικά portfolios και reports.