Γερμανικά Δια Ζώσης ή Online


Στο εκπαιδευτήριό μας, τα παιδιά προετοιμάζονται για όλα τα επίπεδα εξετάσεων του ινστιτούτου Goethe και OSD. Λειτουργούν τμήματα για μικρές και μεγάλες ηλικίες όπως επίσης και τμήματα ενηλίκων.

 

 

Τα προγράμματα των Γερμανικών είναι τα παρακάτω βάση ΚΕΠ.
Το κάθε γνωστικό επίπεδο αντιστοιχεί σε διάρκεια σπουδών 8 μηνών που ξεκινάει τον Οκτώβριο και λήγει το Μάιο. Το ωράριο ισχύει και για τους δύο τύπους προγραμμάτων (δια ζώσης ή online).

 

Παιδικά προγράμματα: 1:30 ώρα/ εβδομάδα 

  • Α1.1 Level 1
  • Α1.2 Level 2 
  • Α2.1 Level 3
  • Α2.2 Level 4

 

Προγράμματα εξετάσεων: 2 ώρες/ εβδομάδα

  • Β1    Level 5
  • Β2.1 Level 6
  • Β2.2 Level 7
  • C1    Level 8
  • C2    Level 9