Γαλλικά


Τα παιδιά ξεκινώντας την εκμάθηση Γαλλικών απο το Δημοτικό προετοιμάζονται για τα διπλώματα DELF και DALF και αποκτούν
το πρώτο τους
πτυχίο  Α1 σε μικρή ηλικία. Οι δεσμοί τους με τη γλώσσα  της διπλωματίας ενισχύονται μέσα απο την προβολή Γαλλόφωνου κινηματογράφου, τη διδασκαλία Γαλλλόφωνης λογοτεχνίας, γλωσσικά παιχνίδια και χρήση διαδραστικού υλικού.

Τα προγράμματα των Γαλλικών είναι τα παρακάτω βάση ΚΕΠ. Το κάθε γνωστικό επίπεδο αντιστοιχεί σε διάρκεια σπουδών 8 μηνών που ξεκινάει τον Οκτώβριο και λήγει το Μάιο.

Εφηβικά προγράμματα:

  • Α1.1 
  • Α1.2
  • Α2.1
  • Α2.2 

 

Προγράμματα εξετάσεων:

  • Β1
  • Β2.1
  • Β2.2
  • C1
  • C2

 

Communication Classes, για ενήλικες

 

 

Remedial Classes

Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται κάθε Σάββατο και είναι προγυμναστικά
για ενίσχυση του μαθήματος των Γαλλικών του σχολείου. Ο μαθητής μπορεί να ενταχθεί σε οποιοδήποτε μήνα κατά τη διάρκεια της χρονιάς για να ενισχύσει τις γνώσεις τους. Οι καθηγητές προγυμνάζουν, συμβουλεύουν και βοηθάνε τα παιδιά όπου έχουν δυσκολίες και με τα μαθήματατων Γαλλικών του σχολείου.