Γαλλικά Δια Ζώσης ή Online


Στο εκπαιδευτήριό μας, τα παιδιά προετοιμάζονται για όλα τα επίπεδα εξετάσεων DELF, DALF. Λειτουργούν τμήματα για μικρές και μεγάλες ηλικίες όπως επίσης και τμήματα ενηλίκων.

Τα προγράμματα των Γαλλικών είναι τα παρακάτω βάση ΚΕΠ. Το κάθε γνωστικό επίπεδο αντιστοιχεί σε διάρκεια σπουδών 8 μηνών που ξεκινάει τον Οκτώβριο και λήγει το Μάιο. 

 

Παιδικά προγράμματα: 1:30 ώρα/ εβδομάδα 

  • Α1.1  Niveau 1
  • Α1.2  Niveau 2
  • Α2.1  Niveau 3
  • Α2.2  Niveau 4

Προγράμματα εξετάσεων: 2 ώρες/ εβδομάδα

  • Β1    Niveau 5
  • Β2.1 Niveau 6
  • Β2.2 Niveau 7
  • C1    Niveau 8
  • C2    Niveau 9