Αγγλικά


Βασικό κριτήριο για την ουσιαστική εκπαίδευση των μαθητών αποτελεί η προσήλωσή μας στην ανάδειξη
λειτουργικών χρηστών της ξένης γλώσσας, με βάση τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
στην Εκπαίδευση,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Παράλληλα με την πιο πάνω προετοιμασία, τα παιδιά ακολουθούν διάφορες δραστηριότητες όπως παρακολούθηση ταινιών, δανειστική βιβλιοθήκη, επιτραπέζια παιχνίδια, κουκλοθέατρο και μελέτες που εμπλουτίζουν και ενισχύουν τους δεσμούς
και τις εμπειρίες των παιδιών με τα Αγγλικά.

 

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται παράλληλα για όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία διεθνών εξεταστικών φορέων 

και το κέντρο μας είναι μέλος του προγράμματος Addvantage του Βρετανικού Συμβουλίου.