ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


Φιλοσοφία

Καθώς ζούμε σε έναν πολυγλωσσικό κόσμο, θελήσαμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο, που ο καθένας από πολύ μικρή ηλικία,
να μπορέσει να μπει στον κόσμο των Aγγλικών με σκοπό να εξελιχθεί στον αυριανό πολίτη του κόσμου. 

 

Οι μαθητές μας, αποκτούν υψηλά επίπεδα γνώσης και εφοδιάζονται, για να λειτουργούν και να εργάζονται
στην παγκόσμια κοινότητα. 

 

Στο Ascent σχεδιάζουμε τα προγράμματά μας, βασιζόμενοι στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Το ΚΕΠ είναι ένα έγγραφο το οποίο, έχει συνταχθεί από το συμβούλιο της Ευρώπης για τα θέματα γλωσσών και παρέχει
μια κοινή βάση, για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιγράφει με περιεκτικό τρόπο,
τι πρέπει να μάθει να κάνει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας, για να μάθει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για επικοινωνία,
καθώς 
και ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει για να λειτουργεί σωστά.  

 

Το πλαίσιο, καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας, τα οποία καθιστούν δυνατή τη μέτρηση της προόδου των μαθητών,
σε κάθε στάδιο της εκμάθησης και σε όλη του τη ζωή. Τα επίπεδα του πλαισίου σε σχέση με το Ascent, έχουν ως εξής: