ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


Φιλοσοφία

Καθώς ζούμε σε ένα πολυγλωσσικό κόσμο θελήσαμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο που ο καθένας, από πολύ μικρή ηλικία, να μπορέσει να μπει στο κόσμο των Αγγλικών με σκοπό να εξελιχθεί στον αυριανό πολίτη του κόσμου.

 

Οι μαθητές μας κατακτούν υψηλά επίπεδα γνώσης και εφοδιάζονται για να λειτουργούν και να εργάζονται στη παγκόσμια κοινότητα.

 

Στο Ascent σχεδιάζουμε τα προγράμματα μας βασιζόμενοι στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το ΚΕΠ είναι ένα έγγραφο το οποίο έχει συνταχθεί απο το Συμβούλιο της Ευρώπης για τα θέματα γλωσσών και παρέχει μία κοινή βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιγράφει με περιεκτικό τρόπο τι πρέπει να μάθει να κάνει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας για να μάθει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για επικοινωνία, καθώς και ποιές γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει για να λειτουργεί σωστά.

Το πλαίσιο καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας τα οποία καθιστούν δυνατή τη μέτρηση της προόδου των μαθητών σε κάθε στάδιο της εκμάθησης και σε όλη τη ζωή. Τα επίπεδα του πλαισίου σε σχέση με το Ascent έχουν ως εξής.

  

ΚΕΠ

Αγγλικά

 

Level 1

A1

Level 2

A2

Level 3

B1

Level 4

B2

Level 5

C1

Level 6

(Lower Exams)

C2

Level 7

(Proficiency Exams)