Εξεταστικό κέντρο

 

Το Ascent είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο του παγκόσμιου φορέα πιστοποίησης LanguageCert με δικαίωμα να διεξάγει τις πιστοποιήσεις Αγγλικών του φορέα στις εγκαταστάσεις του.

Οι μαθητές μας απολαμβάνουν προνόμια όπως, επιλογή ημερομηνίας εξετάσεων, και εκπαίδευση απο έμπειρους εξεταστές προφορικών εξετάσεων.

Όλοι οι καθηγητές στο Ascent  είναι έμπειροι εξεταστές και λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση απο το φορέασε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και πιστοποίηση.

 

Επίσης το Ascent συμμετέχει από το 2007, και ανελλιπώς, στις εξετάσεις του CaMLA, Cambridge English and Michigan Exams με απόλυτη επιτυχία κάθε χρόνο.