Καλωσορίσατε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ascent


To Ascent είναι ένα μοναδικό Εκπαιδευτικό Κέντρο.

 

Το Ascent English Language Learning, είναι ένα από τα πιο καινοτόμα σχολεία γλωσσών στην Ελλάδα. Η αποστολή μας είναι τα μικρά παιδιά να εισέλθουν στον κόσμο των γλωσσών με την αίσθηση ότι γίνονται πολίτες του κόσμου. Φιλοδοξούμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να ανοιχτούν σε άλλες γλώσσες και πολιτισμούς,  χωρίς κριτική ή φόβο, αλλά μάλλον, με μια αίσθηση ενθουσιασμού και χαράς.

Μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι η επικοινωνία μεταξύ πολιτισμών και οι γλώσσες βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της δεξιότητας. Συνεργαζόμαστε στενά με ευρέως γνωστούς οργανισμούς πιστοποιήσεων, εκδότες αντιπροσώπους καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και άλλους παράγοντες, για να διασφαλίσουμε, ότι παρέχουμε την πιο θετική εμπειρία που θα μπορούσαν ποτέ να έχουν με την εκμάθηση γλωσσών ,αλλά και με την διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Φροντίζουμε ότι, δεν τους δίνουμε μόνο την ευκαιρία της ακαδημαϊκής αριστείας και της ακαδημαϊκής πιστοποίησης, αλλά επίσης, παρέχουμε ευκαιρίες για νέες εμπειρίες. Τα ταξίδια, το θέατρο, οι ταινίες, η μουσική και οι συζητήσεις είναι μόνο μερικά παραδείγματα του είδους της έκθεσης που επιθυμούμε για το ταξίδι των μαθητών μας στη μάθηση. 

 

Το Ascent ELL είναι  το μοναδικό εξεταστικό κέντρο του φορέα πιστοποίησης LanguageCert στην Δυτική Αττική. Επίσης είναι πιστοποιημένο κέντρο προετοιμασίας του φορέα πιστοποίησης Cambridge English Assessment, με τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων στα Άνω Λιόσια, στις εξετάσεις του Cambridge.

Ελπίζουμε ότι η αποστολή μας ανταποκρίνεται στα πρότυπα εκπαίδευσης που επιθυμείτε για το παιδί σας.