Καλωσορίσατε στο Κέντρο Αγγλικών Σπουδών Ascent


To Ascent είναι ένα μοναδικό Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

 

Το όραμα και ο ιδεαλισμός των ιδιοκτητών του, έχουν οδηγήσει το Ascent στην κατάκτηση βραβείου αριστείας για τις πρακτικές που εφαρμόζει στην εκπαίδευση και το επιχειρείν.
Το Ascent είναι η μοναδική εκπαιδευτική μονάδα στην Αττική με πιστοποίηση αριστείας και μία από τις τρεις σε όλη την Ελλάδα.

 

Στο Κέντρο Αγγλικών Σπουδών Ascent η διδακτέα ύλη είναι πλήρως εναρμονισμένη με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο
για την εκμάθηση γλωσσών και οι σπουδαστές μαθαίνουν να λειτουργούν και να εργάζονται σε μία παγκόσμια κοινότητα.